Klub Profesora AGH jest miejscem spotkań zawodowych, towarzyskich osób uprawnionych i ich gości. W pomieszczeniach Klubu mogą być organizowane odczyty, prelekcje, spotkania dyskusyjne, a także wystawy i wernisaże.

Zasady funkcjonowania Klubu Profesora AGH określa Regulamin Klubu - Zarządzenie nr 2/2009 Rektora AGH z dnia 21 stycznia 2009 roku.

Klub Profesora AGH (bud. A-0 niski parter, tel. 012 617-48-18) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Klubu.

Aktualności

Wystawa fotografii "Odbicia Rzeczywistości"

2018.01.25

Zapraszamy do odbioru imiennych kart członkowskich Klubu Profesora. Karty można odebrać w pawilonie C-2, pok. 114 w godz. 9.00 - 15.30.